ROMANO HIP-HOPO

Fot. Małgorzata Brus

Co młodzież romska lubi i świetnie potrafi robić? Śpiewać rap i tańczyć breake dance. Projekt Romano Hip-hopo został uszyty na miarę naszej grupy młodych Romów z Pragi Południe w Warszawie, z którą pracujemy od przeszło 4 lat.

Celem projektu jest nagranie tradycyjnego utworu romskiego w hip-hopowej aranżacji, a do tego breakdance’owego wideoklipu. W kilkunastu warsztatach edukacji kulturalnej i muzycznej weźmie udział dziesięcioro młodych Romów, którzy będą rapować w romani i po polsku, będą tworzyć animacje i tańczyć hip-hop do swojej piosenki. Powstały klip będziemy wspólnie promować w Internecie.

Uczestnicy naszego projektu to podopieczni Ośrodka Pomocy Społecznej Praga Południe w Warszawie. Jest to młodzież w wieku 12 – 16 lat, chłopcy i dziewczęta. Z jednej strony dzieci te mają bardzo silne więzy wewnątrzgrupowe i romską samoidentyfikację – z drugiej, w kontakcie ze światem zewnętrznym przejawiają tendencje do maskowania swojego pochodzenia, obawę przed odrzuceniem przez nie‑romskich rówieśników. Coraz wyraźniej można też zaobserwować osłabienie więzi z własną tradycją i kulturą. Młodzież ta wychowana na pograniczu środowiska tradycyjnego romskiego i wielkomiejskiego jest poddana silnej presji otoczenia, którego wartości, często pozornie atrakcyjne, stają się coraz bardzie pożądane w porównaniu do wartości rodzinnego domu.

Projekt Romano Hip-hopo, czyli Romski Hip-hop  ma wzmocnić poczucie wartości młodych Romów płynące z własnej kultury, ale też zaproponować im takie elementy i wartości kultury większości, które mogą wzbogacić i uzupełnić ich kulturę.

Opiekunką artystyczną grupy jest Perła Krystyna Markowska – artystka, wokalistka i liderka zespołu „Perła i Bracia”. Perła pochodzi z rodziny o bogatych tradycjach muzycznych – zespół „Perła i Bracia”, to jeden z najlepszych w Polsce zespołów wykonujących tradycyjną muzykę Romów. Perła jest także działaczką społeczną, od początku lat 90-tych XX w. jest prezeską Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce z siedzibą w Pabianicach. Reprezentuje społeczność Romów z grupy Polska Roma.

W projekcie uczestniczy także Ewa Pawłowska, opiekunka grupy romskiej, która  w Ośrodku Pomocy Społecznej Praga Południe jest asystentką romską odpowiedzialną za współpracę ze społecznością romską.

Animacje i zajęcia z nowych technologii w ramach naszego projektu prowadzi   Paulina Jędrzejewska z Fundacji Culture Shock, a wideoklip realizuje Leszek Wejcman ze studia Leon Film.

Na koniec sedno: warsztaty hip-hopowe dla naszej młodzieży prowadzi Akademia Dźwięku w profesjonalnym studiu nagraniowym.

Zadanie jest sfinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z “Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020”