Znaki człowieka

Cz. 2

 

“Znaki człowieka” to zajęcia komunikacji wizualnej dla dzieci. Właściwie to wstęp do komunikacji wizualnej, a przy okazji do estetyki, projektowania graficznego. Przyczynek do zmiany spojrzenia dzieci na otaczającą rzeczywistość. Przygotowanie ich do kreatywnego podejścia do najbliższego otoczenia i przestrzeni publicznej.

Warsztaty prowadzi historyczka sztuki i edukatorka muzealna Katarzyna Witt, autorka projektu “Architektura: ćwiczenia z myślenia”, stypendystka MKiDN.
Zajęcia odbywają się w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Dzieci poznają  pojęcia takie, jak znak graficzny, logo, forma, komunikacja wizualna, linia, barwa, cechy charakterystyczne, nastrój, skojarzenia, symbole – w oparciu o materiał wizualny nawiązujący do znanych bajek i znaków graficznych kojarzonych przez nie marek. Tworzą własne znaki, przez które opowiadają o sobie.
Na przełomie 2018/19 roku przeprowadziliśmy 17 zajęć w ramach projektu “Znaki człowieka”, dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy, Biura Edukacji.

 

Cz. 1

„Znaki człowieka” to zajęcia świetlicowe wprowadzające uczniów klas 4 – 5 szkół podstawowych w podstawy estetyki, projektowanie graficzne i komunikację wizualną.

Zajęcia służą przygotowaniu dzieci do brania świadomego, czynnego udziału w kreowaniu otaczającej rzeczywistości, w tym przestrzeni publicznej.

Zajęcie prowadzi Kasia Witt, edukatorka i artystka. Przybliża dzieciom pojęcia, takie jak znak graficzny, logo, forma, komunikacja wizualna, linia, barwa, cechy charakterystyczne, nastrój, skojarzenia, symbole – w oparciu o materiał wizualny nawiązujący do znanych bajek i znaków graficznych kojarzonych przez dzieci marek.

Głównym celem zajęć jest rozwinięcie uważnego patrzenia, rozumienia przez uczestników przekazów wizualnych – wszechobecnych znaków. Części teoretycznej towarzyszą warsztaty plastyczne, w trakcie których dzieci tworzą prace – komunikaty wizualne.