RER: Rozgwiazda Edukacji i Rozwoju


 

ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego

Nasza Rozgwiazda dobiegła końca.

Od listopada 2017 roku prowadziliśmy zajęcia dla grupy  kobiet z więzienia na Olszynce Grochowskiej umożliwiające im powrót do społeczeństwa po zakończeniu kary.

Działaniami objęliśmy początkowo 18 kobiet, których wyroki w perspektywie roku dobiegają końca. W ramach projektu przeprowadziliśmy trzy etapy zajęć: wzmacniania umiejętności psychologicznych i społecznych, doradztwa zawodowego oraz spotkań z ekspertami.

Projekt według autorskiego pomysłu Magdy Wertyńskiej, rozwijany był przez wszystkich trenerów biorących w nim udział, funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także przez same uczestniczki. Dzięki temu  wspólnie wypracowaliśmy kompaktowy model, który będzie mógł być wdrażany w innych zakładach karnych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Projekt innowacyjny  ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego. Osadzone w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” przez  Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych i partnerów projektu grantowego –  PwC Polska i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Autorka tekstu: Justyna Domasłowska Szulc

Autorka zdjęcia: Małgorzata Brus.

 www.transferhub.pl


Etap drugi RER zakończony!

ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego
Osadzone w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie  to projekt realizowany z grupą kobiet odbywających karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie od listopada 2017 roku.

W ramach II etapu zajmowaliśmy się doradztwem zawodowym. Uczestniczki otrzymały szerokie wsparcie, zyskały orientację na rynku pracy. Poznały aspekty zarówno prawe, jak i organizacyjne oraz trendy i tendencje w tym zakresie. Przy pomocy doradcy zawodowego określiły swoją przyszłą drogę zawodową oraz aspekty wymagające wsparcia.

Wchodzimy w ostatni etap projektu – spotkań z ekspertami.

Autorka tekstu i fotografii: Magda Wertyńska

Projekt innowacyjny  ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego. Osadzone w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” przez  Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych i partnerów projektu grantowego –  PwC Polska i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

 www.transferhub.pl

Projekt innowacyjny “RER – rozgwiazda edukacji i rozwoju” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”


I etap RER

Od listopada 2017 roku wspólnymi siłami realizujemy projekt:
ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego. Osadzone w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie.

W ciągu czterech miesięcy zrealizowaliśmy I etap zajęć, podczas których uczestniczki wzmacniały swoje umiejętności społeczne i psychologiczne.

W ocenie uczestniczek etap pokazał im zarówno ich mocne strony, jak i wskazał obszary do wsparcia i sposoby na radzenie sobie ze słabościami i trudnościami. Zajęcia rozwinęły ich wiedzę o sposobach komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz inne umiejętności społeczne i interpersonalne. Uczestniczki poznały również sposoby planowania czasu i wydatków domowych.
Od marca realizujemy etap II projektu skoncentrowany na doradztwie zawodowym. O jego wynikach będziemy informować po zakończeniu etapu.

Autorka tekstu i fotografii : Magda Wertyńska

Projekt innowacyjny  ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego. Osadzone w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie realizowany jest w ramach projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej” przez  Fundację Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych i partnerów projektu grantowego –  PwC Polska i Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

 www.transferhub.pl

Projekt innowacyjny “RER – rozgwiazda edukacji i rozwoju” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”


Co zrobię po wyjściu na wolność

Fundacja Dom Kultury prowadzi w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów zajęcia przygotowujące przebywające tam kobiety do wyjścia na wolność. Projekt Rozgwiazda Edukacji i Rozwoju realizowany jest z grantu TransferHUB od edukacji do zatrudnienia. Podczas jednych z zajęć uczestniczki warsztatów miały odpowiedzieć na pytania o swoje życie po wyjściu na wolność.

Większość uczestniczek zajęć rzeczywistość na wolności wyobraża sobie, jako idyllę. Spodziewają się, że będą w tym samym miejscu swojego życia, w którym były przed trafieniem do więzienia. Tak jakby wszystko zamarło na czas ich pobytu w więzieniu. „W moim życiu niewiele się zmieni. Wychodzę poza bramy zakładu karnego i wracam do dawnej codzienności. Będę nadal opiekowała się swoim bratankiem, pracowała, leczyła się, po prostu – żyła” – napisała jedna z uczestniczek.

U matek pojawia się oczywiście motyw zajęcia się dziećmi, odbudowania relacji z nimi, nadrobienia straconego czasu. Częsty jest wątek naprawiania relacji z rodziną, ale niektóre uczestniczki warsztatów spodziewają się, ze po prostu powrócą do grona bliskich jakby nigdy nic. Część jednak widzi potrzebę porządkowania swojego życia, również fizycznego porządkowania najbliższego otoczenia: domu, podwórka. „Rodzina była dla mnie najważniejsza. Chcę wiec odnowić zastygłe kontakty i nawiązać bliskość.” „Po wyjściu na wolność najważniejsze będzie dla mnie zająć się dziećmi, znaleźć pracę.” To deklaracje kobiet biorących udział w zajęciach.

Uczestniczki zajęć gremialnie deklarują, że chcą znaleźć pracę. Niektóre nawet wiedzą, gdzie będą jej szukać. Ta ostatnia deklaracja budzi najmniej obaw, bo rynek pracy łaknie teraz ludzi.

Obawa przed powrotem na wolność pojawia się rzadko, ale nie jest nieobecna. U jednej z kobiet jest to strach przed alkoholem, u innej przed narkotykami. W tym drugim przypadku obawa przed powrotem do nałogu łączy się z powrotem do środowiska – towarzystwa, które może być wyzwalaczem.

Dwie inne uczestniczki warsztatów obawiają się problemów natury psychicznej. Jedna depresji, a druga poczucia beznadziei wywołanego niemożnością pokonania niezależnych od niej przeciwności losu.

Generalnie można stwierdzić, że z tekstów napisanych podczas zajęć nie wieje zbytnim optymizmem. Uczestniczki zdają się mieć poczucie realiów. I to jest pierwszy krok do sukcesu na wolności.

Projekt innowacyjny “RER – rozgwiazda edukacji i rozwoju” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”


Rozgwiazda przygotowuje do wolności

Od jesieni 2017 roku nasza Fundacja realizuje program „Rozgwiazda Edukacji i Rozwoju” przygotowujący kobiety odbywające karę więzienia w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów do życia na wolności.

Projekt realizowany jest ze środków Transfer HUB – od edukacji do zatrudnienia.

Na program składają się warsztaty realizowane przez fachowców różnych dziedzin. W jego trakcie uczestniczki zdobywają lub doskonalą umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, zarządzania czasem. Ćwiczą radzenie sobie z porażką, budują poczucie własnej wartości, szukają pomysłu na zrealizowanie swoich potrzeb.

Program obejmuje również bardziej praktyczne zajęcia, jak szukanie pracy i określenie własnych kwalifikacji jako pracownika. Omawiane są też kwestie prawne: prawa i obowiązki pracownika, formy zatrudnienia oraz praktyczne aspekty starania się o wybrane stanowisko. Niebagatelne jest tu pisanie CV, listu motywacyjnego czy przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Prowadzone są zajęcia na temat praw i obowiązków obywatela, dokumentów, jakie obywatel powinien posiadać i w jaki sposób może je uzyskać. Niby proste sprawy, ale w praktyce bywają skomplikowane. Podczas warsztatów przekazywane są informacje na temat organizacji wspierających osoby z uzależnieniami czy zagrożone wykluczeniem, a także o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej.

„Warsztaty dają nam przede wszystkim nadzieję, że nie jesteśmy ludźmi, dla których nie ma już żadnych perspektyw”. „Po tych zajęciach mam nadzieję, że wyniosę jakiś głębszy pomysł na dobre życie. A przede wszystkim marzę żeby uzyskać siłę do realizacji tych planów, które mam w zanadrzu”. To tylko niektóre opinie uczestniczek warsztatów.

Projekt innowacyjny “RER – rozgwiazda edukacji i rozwoju” realizowany jest w ramach Projektu grantowego „TransferHUB generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”