Patriotyczne czytanie w więzieniach

 

Jakie książki najbardziej lubią czytać panowie przebywający w więzieniach? Historyczne.

Zajęcia popularyzujące dobrą literaturę historyczną prowadzimy w dwóch warszawskich więzieniach, w Areszcie na Grochowie i Białołęce. Są to cykle według autorskiego programu Marcina Prokopa, młodego pasjonata historii, studenta Stosunków Międzynarodowych UKSW w Warszawie.

W obu więzieniach poprowadzimy pięć spotkań. Książki, które przedstawimy i do których lektury zachęcimy, zostały dobrane tak, aby nie znużyć “początkującego” czytelnika. Przedstawiana literatura jest różnorodna i nie powtarza jednego tematu. Są to książki historyczne, powieści, teksty polityczne, przedstawiające pełną gamę możliwych stylów tworzenia dzieł. Każdy z uczestników znajduje w nich temat dla siebie interesujący, przedstawiony w jasny i prosty sposób. Ponieważ nasza Fundacja przekazuje omawiane pozycje oddziałowym bibliotekom, uczestnicy zajęć będą mogli oddać się ich indywidualnej lekturze w celach.

Projekt “Patriotyczne czytanie w Zakładach Karnych” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury