Projektowanie uniwersalne dla dzieci

Edycja 2019

Warsztaty projektowania uniwersalnego dla dzieci ze szkół podstawowych są odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby wychowawcze najmłodszego pokolenia. Uczymy dzieci empatii i nowego spojrzenia na otoczenie, tak by nikogo nie wykluczać.

Warsztaty prowadzą animatorka Magda Matusiak związana z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji i artystka Joanna Świerczyńska. Magda opowiada o życiu osoby z niepełnosprawnością ruchu. Dzieci zadają pytania, bardzo śmiałe, często dotykające bolesnych czy wstydliwych tematów. Magda na nie odpowiada. Dzieci uczą się jeździć na wózku. Pod okiem artystki próbują projektować szkoły, klasy, toalety, ulice dostępne dla wszystkich. Rysują dla Magdy laurki, żeby jej podziękować, śpiewają piosenki, są bardzo poruszone.
W ramach “Projektowania uniwersalnego dla dzieci” na przełomie 2018/19 roku przeprowadziliśmy 17 zajęć w świetlicach warszawskich szkół podstawowych. Cieszyły się wielkim zainteresowaniem dzieci i nauczycielek. Takie spotkania powinny być prowadzone co roku na godzinach wychowawczych.
“Projektowanie uniwersalne” dla dzieci zostało dofinansowane ze środków m.st. Warszawy, Biura Edukacji.

 

 

 

 


Edycja 2018

 

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci” to cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych prowadzonych w szkolnych świetlicach dla dzieci z 4 i 5 klas szkół podstawowych.

Ich celem jest otworzenie najmłodszych mieszkańców Warszawy na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz uwrażliwienie ich na kształtowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich ludzi, bez względu na ich ograniczenia.

Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. Pierwsza część to spotkanie i rozmowa z osobą z niepełnosprawnością ruchową, “wejście w jej buty”. Druga to warsztaty twórcze z projektowania, które są pretekstem do uświadomienia sobie problemu przez dzieci oraz spojrzenia na otoczenie z nowego punktu widzenia.

Dzieci rozmawiają z prowadzącymi, nieskrępowane zadają pytania, a na koniec zajęć pod okiem artystki wymyślają, jak można zaprojektować ich szkołę, tak by była dostępna dla wszystkich. Tworzą prace zainspirowane spotkaniem.

Zajęcia prowadzą:

Magdalena Matusiak, studentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Joanna Świerczyńska, artystka, arteterapeutka.

„Projektowanie uniwersalne” ma służyć zmianie optyki dzieci, spojrzenia przez nie na otoczenie pod kątem jego dostępności dla wszystkich.

Projektowanie uniwersalne dla dzieci” to projekt organizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy, Biura Edukacji.