Muzeum Kultury Romów w Warszawie

Pe drom baro – na drodze wielkiej. Wóz wagonowy, tzw. ostrowski, polskich Romów z l. 50-60. XX w. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski, droga na Opoczno, lipiec 2011 r.
Pe drom baro – na drodze wielkiej. Wóz wagonowy, tzw. ostrowski, polskich Romów z l. 50-60. XX w. Fot. Andrzej Grzymała-Kazłowski, droga na Opoczno, lipiec 2011 r.

Celem tego projektu jest pozytywna zmiana postrzegania Romów i propagowanie rzetelnej wiedzy o nich poprzez rozbudowę banku wiedzy o społeczności romskiej i jej kulturalnym i materialnym dziedzictwie. Zależy nam na rozwoju merytorycznym osób i instytucji pracujących z Romami, wzmocnieniu tożsamości kulturowej dzieci i młodzieży romskiej oraz edukacji międzykulturowej społeczeństwa większościowego.

W ramach działań opracowujemy i upowszechniamy w Internecie kolekcję Muzeum Kultury Romów w Warszawie i równolegle prowadzimy zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych oraz edukacyjno-integracyjne dla dzieci i młodzieży ze społeczności warszawskich Romów. Nie są to jednorazowe i zamknięte w czasie aktywności, ale długofalowe działanie edukacyjne z grupą dzieci i młodzieży romskiej.

www.romuzeum.pl to wirtualna odsłona Muzeum Kultury Romów w Warszawie.

Strona internetowa prezentuje część zbiorów w układzie pięciu działów: Starodruki, Sztuka, Fotografia, Kultura materialna i rzemiosło oraz Biblioteka. W zakładkach „Aktualności” oraz „O muzeum”  znajdują się informacje o Romach w Polsce i Europie, ich kulturze, historii i życiu współczesnym.

Muzeum Kultury Romów w Warszawie działa na podstawie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu Muzeum. Założycielem i właścicielem Muzeum jest Andrzej Grzymała-Kazłowski, absolwent Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, związany ze środowiskiem romskim od ponad 20. lat. W latach 2001 – 2010 był głównym specjalistą do spraw romskiej mniejszości etnicznej w Wydziale Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i  Administracji. Jest m.in. współautorem rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, odpowiadał za jego wdrożenie oraz koordynację na szczeblu centralnym.

Strona www.romuzeum.pl uruchomiona została w 2015 r. dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020.

Projekt „Muzeum Kultury Romów w Warszawie – kontynuacja działań związanych z edukacją oraz propagowaniem wiedzy o kulturze i historii Romów. Działalność domeny www.romuzeum.pl” realizowane jest dzięki sfinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji udzielonego w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Galeria nr 3

Galeria nr 2

Galeria nr 1