Edukacja – Roślinnicy

 

Warsztaty roślinnicze w MOW-ie nr 3 przy ul. Patriotów rozpoczęły się!

Po pierwszych zajęciach widać jasno, że to będzie projekt inny niż wszystkie.

W ośrodkowej świetlicy zebrała się duża grupa potencjalnych uczestników. Wszyscy z uwagą obejrzeli prezentację poświęconą współfunkcjonowaniu zieleni i człowieka oraz sztuki. Potem artystki przedstawiły młodzieży swój projekt: rzeźbę – kwietnik już zrealizowany. Z dość dużej grupy chłopców wyłonił się zespół najbardziej chętnych do udziału w dalszych działaniach. Uczestnicy otrzymali ręcznie wykonane przez artystki szkicowniki i od razu przystąpili do rysowania swoich projektów kwietników. W ramach projektu zaopiekują się roślinkami doniczkowymi i stworzą rzeźbę-instalację kwietnikową, która zdobić będzie świetlicę ośrodka. Bardzo dziękujemy Kadrze z MOW nr 3, dyrekcji, nauczycielom, wychowawcom, za „wkręcenie” się w „Roślinników”, okazywaną nam pomoc, życzliwość, otwartość. Bardzo fajnie się z Wami pracuje.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury w ramach programy „Kultura interwencje”.

 

Fot. Anna Siekierska

„Roślinnicy” to nasz zupełnie nowy projekt, oparty na projekcie „Fikus”.

Są to warsztaty artystyczne, edukacja kulturalna i przyrodnicza prowadzone dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie.

Podczas warsztatów uczestnicy zaopiekują się roślinami, powstanie instalacja przestrzenna: rzeźbokwietnik z niechcianymi kwiatami doniczkowymi oraz artbook.

Warsztaty artystyczno – botaniczne prowadzone będą przez artystów i roślinników dla 20 chłopców z ośrodka wychowawczego nr 3 im. dr Grzegorza Maja przy ul. Patriotów 90 w Warszawie.

Prace prezentowane będą w Internecie i na wydarzeniach publicznych, a publikacja stanie się przykładem, jak działania roślinno-artystyczne artystyczne mogą służyć readaptacji społecznej.

Zaczynem naszych działań był projekt „Fikus” artystek – roślinniczek: Anny Siekierskiej, Krystyny Jędrzejewskiej – Szmek, Pauliny Mirowskiej. Jego osią jest symboliczne (i ponowne) połączenie ludzi z roślinami poprzez działania artystyczne: z jednej strony niechciane, wyrzucane rośliny doniczkowe i z drugiej młodzież, która w tej chwili żyje w ośrodkach wychowawczych.

To połączenie staje się pretekstem do lokalnych działań społecznych z interwencjami artystycznymi: zaangażowanie młodzieży najpierw w opiekę nad porzuconymi roślinami, następnie w warsztaty twórcze polegające na utworzeniu wspólnie z artystami rzeźby – kwietnika, a na koniec utworzenie artystycznej publikacji będącej dokumentacją działań.

Projekt uwrażliwi naszych uczestników na sztukę i na rośliny, a więc najbliższe otoczenie. Nauczy o nie dbać, wyrobi poczucie odpowiedzialności. Wprowadzi ich w sztukę nowoczesną, nauczy jej odbioru i umożliwi nieskrępowaną twórczość.

Dzięki działaniom powstanie niecodzienna instalacja: rzeźba – kwietnik nawiązujący do designu lat 60tych, a także książka artystyczna odbita w technice sitodruku, wydana metodą selfpublishingu. Publikacja ta będzie intymnym portretem uczestników i ich relacji z roślinami, a także dokumentacją przebiegu zajęć, zapisem rozmów i historii.

Będzie także podręcznikiem do działań społecznych i interwencji artystycznych służących readaptacji osób defaworyzowanych, poprzez ich udział w sztuce.

Projekt jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury w ramach programy „Kultura interwencje”.