Projektowanie uniwersalne dla dzieci

 

„Projektowanie uniwersalne dla dzieci” to cykl warsztatów artystyczno-edukacyjnych prowadzonych w szkolnych świetlicach dla dzieci z 4 i 5 klas szkół podstawowych.

Ich celem jest otworzenie najmłodszych mieszkańców Warszawy na potrzeby osób z niepełnosprawnością oraz uwrażliwienie ich na kształtowanie przestrzeni publicznej w taki sposób, aby była dostępna dla wszystkich ludzi, bez względu na ich ograniczenia.

Zajęcia mają bardzo praktyczny charakter. Pierwsza część to spotkanie i rozmowa z osobą z niepełnosprawnością ruchową, “wejście w jej buty”. Druga to warsztaty twórcze z projektowania, które są pretekstem do uświadomienia sobie problemu przez dzieci oraz spojrzenia na otoczenie z nowego punktu widzenia.

Dzieci rozmawiają z prowadzącymi, nieskrępowane zadają pytania, a na koniec zajęć pod okiem artystki wymyślają, jak można zaprojektować ich szkołę, tak by była dostępna dla wszystkich. Tworzą prace zainspirowane spotkaniem.

Zajęcia prowadzą:

Magdalena Matusiak, studentka Politologii na Uniwersytecie Warszawskim, działaczka Fundacji Aktywnej Rehabilitacji

Joanna Świerczyńska, artystka, arteterapeutka.

„Projektowanie uniwersalne” ma służyć zmianie optyki dzieci, spojrzenia przez nie na otoczenie pod kątem jego dostępności dla wszystkich.

Projektowanie uniwersalne dla dzieci” to projekt organizowany przez Fundację Dom Kultury dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy, Biura Edukacji.