Kwiecenie spacerniaka w więzieniu na Grochowie (Kwiaty we włosach)

 

Wydarzenie artystyczno-kulturalne zrealizowane w ramach X rozdziału Parku Rzeźby w jego Filii w Areszcie Śledczym na Grochowie z grupą kobiet odbywających karę więzienia.

Działania wokół muzyki i kwiatów – symbolu wolności, radości, nadziei. Spotkanie z muzykami z zespołu Marysia & Friends, Alicją Bibi Klenczon, wspólne śpiewanie, rozmowy o Krzysztofie Klenczonie, o piosence „Kwiaty we włosach”. A na koniec kwiecenie balustrady spacerniaka w przestrzeni wspólnej Aresztu.

Działania w Areszcie to odwrócenie sytuacji w Parku Rzeźby Bródnie: zamiast otwartej przestrzeni publicznej dostępnej stale i dla wszystkich, mamy do czynienia z przestrzenią zamkniętą, w której przebywają ludzie w izolacji. Z tej przestrzeni nie można wyjść i nie można się do niej dostać. Z inicjatywy Darka Żukowskiego ludzie z wolności i ludzie z więzienia utworzyli instalację ze sztucznych kwiatów na balustradzie wokół spacerniaka w centralnym miejscu Aresztu.

Projekt „Kwiaty we włosach” został zrealizowany przez Fundację Dom Kultury we współpracy z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Aresztowi Śledczemu w Warszawie Grochowie.

Inspiratorem działań jest Darek Żukowski.

Autorem plakatu jest Jouri Toreev.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział w kwieceniu, funkcjonariuszom Służby Więziennej za wsparcie projektu.