Znaki człowieka

„Znaki człowieka” to zajęcia świetlicowe wprowadzające uczniów klas 4 – 5 szkół podstawowych w podstawy estetyki, projektowanie graficzne i komunikację wizualną.

Zajęcia służą przygotowaniu dzieci do brania świadomego, czynnego udziału w kreowaniu otaczającej rzeczywistości, w tym przestrzeni publicznej.

Zajęcie prowadzi Kasia Witt, edukatorka i artystka. Przybliża dzieciom pojęcia, takie jak znak graficzny, logo, forma, komunikacja wizualna, linia, barwa, cechy charakterystyczne, nastrój, skojarzenia, symbole – w oparciu o materiał wizualny nawiązujący do znanych bajek i znaków graficznych kojarzonych przez dzieci marek.

Głównym celem zajęć jest rozwinięcie uważnego patrzenia, rozumienia przez uczestników przekazów wizualnych – wszechobecnych znaków. Części teoretycznej towarzyszą warsztaty plastyczne, w trakcie których dzieci tworzą prace – komunikaty wizualne.