O nas

 

Fundacja Dom Kultury powstała w 2007 roku.

Prowadzi działalność zaangażowaną społecznie i szeroko pojętą edukację kulturalną i artystyczną.

„Dowozi” ofertę kulturalną, społeczną i edukację do środowisk, które mają do niej utrudniony dostęp, są marginalizowane lub wykluczone.

Walczy o zrównanie szans poprzez powszechny dostęp do działań kulturalnych, edukacyjnych i prospołecznych, a także do sztuki.

Aktywizuje zawodowo, społecznie, kulturalnie i edukacyjnie młodzież z ośrodków wychowawczych, skazanych z zakładów karnych, mniejszości etniczne i kulturowe, dzieci ze środowisk dysfunkcyjnych, a także wszystkich, którzy tego potrzebują.

Korzysta ze sztuki i kultury jako narzędzia społecznej komunikacji.

Realizuje edukacyjną „pracę u podstaw” w szkołach wszystkich poziomów a także wspiera grupy i jednostki z obszarów zagrożonych wykluczeniem.

Uczy, czym jest mediacja i prowadzi mediacje szkolne, rówieśnicze, także karne i dla nieletnich.

Promuje tolerancję, poszanowanie różnorodności i odmienności oraz pokojowe metody rozwiązywania sporów.
Fundacja Dom Kultury to „objazdowy dom”,  w którym każdy pokój ma swój charakter i cel i w którym miejsce znajdą wszyscy szukający wsparcia, kultury, edukacji i porozumienia.

Nasz zespół

 

Ela Wrona – prezeska

Animatorka kultury, ukończyła teologię katolicką, działała w Polskiej Radzie Chrześcijan i Żydów i Stowarzyszeniu Młodych Dziennikarzy  „Polis”.  Pracowała w wydawnictwie Perspektywy Press oraz firmie eventowej Biuro Królewny Piki. Współautorka książki  „Opowieść o radości i cierpieniu”. Propagatorka idei wyrównywania szans społecznych, przeciwdziałania wykluczeniu i budowania postaw otwartości na człowieka, zwłaszcza człowieka zagrożonego marginalizacją. Od 2007 roku w zarządzie Fundacji  „Dom Kultury”. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Upowszechnianie kultury” w 2017 roku.

Justyna Domasłowska Szulc – wiceprezeska

Z wykształcenia polonistka i teolożka, animatorka kultury, zakładała Polską Radę Chrześcijan i Żydów, działała jako wolontariuszka w wielu organizacjach pozarządowych. Była asystentką Naczelnego Rabina Polski Pinchasa Menachema Joskowicza. Jest współautorką książki o jego życiu. Prowadziła firmę eventową Biuro Królewny Piki. Od 2007 r. działa w zarządzie Fundacji  „Dom Kultury”. Koordynuje projekty w więzieniu dla kobiet w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów.
Odznaczona Srebrną Odznaką Ministra Sprawiedliwości za zasługi w pracy penitencjarnej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Aktywność obywatelska” w 2015 roku.

Małgorzata Brus Zduleczny – animatorka kultury

Kostiumografka filmowa – twórczość filmowa, fotografka, animatorka kultury, członkini Stowarzyszenia Filmowców Polskich….serce oddała Fundacji  „Dom Kultury”.
Studentka Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

Michał Engelhardt – współpracownik

Michał jest dziennikarzem z długoletnim stażem. Przez 10 lat był reporterem i wydawcą w Radiu Zet, a wcześniej w Radiu Eska. Współpracował z Życiem Warszawy i Wprost. Jako Fraudbuster jest opiekunem i jednym z autorów „Bloga audytorów śledczych EY”. Prowadzi też inne blogi firmowe. Od wiosny 2017 roku opiekuje się „eWKratkę” blogiem kobiet osadzonych w Areszcie Śledczym Warszawa – Grochów.

 

Beata Matusiak Bulak – specjalistka do/s rozliczeń i promocji

Ma wykształcenie ścisłe i jest w naszej Fundacji specjalistką od rozliczeń projektów. W projektach więziennych m.in. zajmuje się rozkręcaniem radiowęzła na Grochowie. Jej hobby to zaawansowany fitness (LessMilss!) i hodowla rotwailerów.

 

Zuzanna Brus – promocja projektów

Studentka Dziennikarstwa na UKSW, zajmuje się komunikatorami, portalami społecznościowymi i promocją w Internecie.

 

Dariusz Żukowski – współpracownik

Roślinnik, artysta przyrodniczy, wielbiciel Klenczona, propagator twórczości Lavona Volskiego, jest jednym z szefów AG – Complex. Uczy, animuje, sadzi i popularyzuje sztukę.

Magda Wertyńska – współpracowniczka

Magdalena Wertyńska – socjolożka, mediatorka, negocjatorka. Od wielu lat zajmuje się zarządzaniem zasobami ludzkimi  i organizacjami a także projektami ewaluacyjnymi i szkoleniowymi. Prowadzi warsztaty, szkolenia i programy aktywizacji zawodowe, a także mediacje i negocjacje. W ramach bliskiej współpracy z Fundacją prowadzi autorski program umiejętności społecznych w więzieniu dla kobiet na warszawskim Grochowie.

 

 

 

 

 

Aneta Wawrzyńczak – współpracowniczka

Reportażystka, podróżniczka, absolwentka Polityki Społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Jak mówi, jedyne, co potrafi w życiu, to mówić, słuchać i pisać – dlatego już w wieku 14 lat zdecydowała, że będzie dziennikarką. Jako reportażystka podróżowała m.in. po Tunezji, Turcji, Libanie, Bałkanach, Krymie, Iranie i Iraku. Na co dzień jest tzw. wolnym strzelcem. Specjalizuje się w tematyce społecznej i praw człowieka. W wolnych chwilach uczy się języków, maluje obrazy, ogląda kino europejskie i bliskowschodnie, pochłania książki i… pisze. Z naszą Fundacją współpracuje przy realizacji bloga eWKratke, regularnie prowadząc zajęcia w więzieniu dla kobiet.

Piotr Jenczyk – współpracownik

Inżynier, początkujący naukowiec, miłośnik oryginalnych pomysłów, współpracę z Fundacją zaczął jako wolontariusz od prowadzenia zajęć z matematyki w więzieniu dla kobiet na warszawskim Grochowie, a aktualnie razem z królową nauk podbija terany młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Chciałby powiedzieć, że w czasie wolnym można go spotkać z Derridą, ale w praktyce towarzyszy Judymowi.

 

Statut Fundacji Dom Kultury

biuro@domkultury.waw.pl

Numer konta:

67 1090 1014 0000 0001 3370 9347

Bank Zachodni WBK