Promocja czytelnictwa w więzieniach

 

 

Jakie książki najbardziej lubią czytać panowie przebywający w więzieniach? Historyczne.

Zajęcia popularyzujące dobrą literaturę historyczną prowadzimy w dwóch warszawskich więzieniach, w Areszcie na Grochowie i Białołęce. Są to cykle według autorskiego programu Marcina Prokopa, młodego pasjonata historii, studenta Stosunków Międzynarodowych UKSW w Warszawie.

W obu więzieniach poprowadzimy pięć spotkań. Książki, które przedstawimy i do których lektury zachęcimy, zostały dobrane tak, aby nie znużyć “początkującego” czytelnika. Przedstawiana literatura jest różnorodna i nie powtarza jednego tematu. Są to książki historyczne, powieści, teksty polityczne, przedstawiające pełną gamę możliwych stylów tworzenia dzieł. Zobacz więcej >>

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Promocja czytelnictwa w więzieniach została wyłączona

eWKratke.pl

eWKratke.pl – to nowy adres naszego bloga kobiet osadzonych w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie. 
 
eWkratke istnieje nieprzerwanie od ponad 4 lat.
Na wolności prowadzą go Małgorzata Brus, która jest główną redaktorką i autorką strony graficznej, a także dziennikarze i blogerzy Leszek Wejcman, Michał Englehardt, Aneta Wawrzyńczak i Justyna Domasłowska Szulc.
Bez nieustającego wsparcia wolontariuszy, bloga by nie było. To wolontariusze prowadzą warsztaty edukacji kulturalnej, uczą pisania, redagują teksty, a potem je przepisują, żeby mogły trafić do blogosfery.
Przepisywanie jest konieczne, bo więźniowie nie mają dostępu do Internetu i komputerów. Posty są pisane ręcznie. Komentarze czytelników trafiają do blogerek w formie wydruków. Blogerki odpisują ręcznie. My teksty przepisujemy, drukujemy, skanujemy, przynosimy, odbieramy, oddajemy, a na koniec Małgosia publikuje wszystko na eWkratke.pl.
Na co dzień współpracujemy ze Służbą Więzienną – bez jej wsparcia i opieki Ewy Smolińskiej, wychowawczyni kulturalno-oświatowej z Aresztu Śledczego Warszawie Grochowie, prowadzenie bloga w więzieniu nie byłoby możliwe.
Wydawcą eWKratke jesteśmy my, Fundacja Dom Kultury.
Zapraszamy Was do czytania eWKratke.pl, komentowania i odpowiadania blogerkom. Kontakt z Wami, ludźmi z wolności, jest dla nich bardzo ważny. Zapraszamy też do współpracy przy blogu wszystkich chętnych. Będziemy wdzięczni za każde wsparcie.
My za murem i my na wolności.
Redakcja bloga eWKratke.
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania eWKratke.pl została wyłączona

Niepodległa w więzieniach

Co się działo w Polsce po odzyskaniu niepodległości? Kim byli kluczowi aktorzy życia społeczno-politycznego w Niepodległej? Jakie były najważniejsze wydarzenia nadające bieg polskiej historii współczesnej?

Wychodząc z założenia, że prawdziwy patriotyzm łączy się z rzetelną wiedzą, zdecydowaliśmy się w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości przygotować atrakcyjny program edukacyjno-historyczny dla mężczyzn obywających karę więzienia w dwóch warszawskich Aresztach Śledczych, na Białołęce i Grochowie.

Panowie skazani bardzo interesują się historią. Wychodząc naprzeciw ich pasjom, przygotowaliśmy prezentację multimedialną, prelekcję, materiały edukacyjne, które w formie wydruków uczestnicy będą mogli wziąć ze sobą do celi oraz interaktywną grę podsumowującą. Gra będzie miała formę performansu, będzie narzędziem podsumowania zdobytej wiedzy i jej utrwalenia.

W ramach projektu „Niepodległa w więzieniach” poprowadzimy 8 zajęć dla przeszło 160 skazanych. Jego autorami są Marcin Prokop (prelekcja, prezentacja, wybór treści) i Małgorzata Brus (performans – gra). Projekt jest rozwijany na bieżąco w ścisłej współpracy z uczestnikami oraz wychowawcami kulturalno – oświatowymi z każdego zakładu penitencjarnego.

Projekt  „Niepodległa w więzieniach” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

Zobacz więcej >>

www.niepodlegla.gov.pl

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Niepodległa w więzieniach została wyłączona

ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego

Nasza Rozgwiazda dobiegła końca.

Od listopada 2017 roku prowadziliśmy zajęcia dla grupy  kobiet z więzienia na Olszynce Grochowskiej umożliwiające im powrót do społeczeństwa po zakończeniu kary.

Działaniami objęliśmy początkowo 18 kobiet, których wyroki w perspektywie roku dobiegają końca. W ramach projektu przeprowadziliśmy trzy etapy zajęć: wzmacniania umiejętności psychologicznych i społecznych, doradztwa zawodowego oraz spotkań z ekspertami.

Projekt według autorskiego pomysłu Magdy Wertyńskiej, rozwijany był przez wszystkich trenerów biorących w nim udział, funkcjonariuszy Służby Więziennej, a także przez same uczestniczki. Dzięki temu  wspólnie wypracowaliśmy kompaktowy model, który będzie mógł być wdrażany w innych zakładach karnych, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn.

Zobacz więcej 

Autorka tekstu: Justyna Domasłowska Szulc

Autorka zdjęcia: Małgorzata Brus.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania ROZGWIAZDA EDUKACJI I ROZWOJU – droga do rynku pracy i życia społecznego została wyłączona

Co zrobię po wyjściu na wolność

 

Fundacja Dom Kultury prowadzi w Areszcie Śledczym Warszawa Grochów zajęcia przygotowujące przebywające tam kobiety do wyjścia na wolność. Projekt Rozgwiazda Edukacji i Rozwoju realizowany jest z grantu TransferHUB od edukacji do zatrudnienia. Podczas jednych z zajęć uczestniczki warsztatów miały odpowiedzieć na pytania o swoje życie po wyjściu na wolność. Zobacz więcej >>

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Co zrobię po wyjściu na wolność została wyłączona

FUN – MAT dobre praktyki

Dobre praktyki

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania FUN – MAT dobre praktyki została wyłączona

Pożegnanie

W piątek pożegnaliśmy Lidkę Ostałowską. Była przyjaciółką naszej Fundacji, naszego bloga. Naszą przyjaciółką.

Na zdjęciu Lidka na spacerniaku w więzieniu w Areszcie Śledczym Warszawie Grochowie podczas warsztatów rzeźbiarskich Pawła Althamera dla odbywających tam karę kobiet. Autorką zdjęcia jest Małgorzata Brus.

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Pożegnanie została wyłączona

Roślinniczy artbook

Na zakończenie twórczych prac artystek i chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 3 w Warszawie powstał zin o tworzeniu konstrukcji dla roślin doniczkowych.
Dzieli się on na dwie części, które się przenikają. Część botaniczna – zdjęcia wykonane w ogrodzie botanicznym, ryciny ze starych książek oraz tekst opowiadający o życiu roślin. Druga część opowiada o procesie spawania i o stali. Zobacz więcej >>
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Roślinniczy artbook została wyłączona

Agnieszka Caban opowiada o naszym projekcie “Jame Roma”

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Agnieszka Caban opowiada o naszym projekcie “Jame Roma” została wyłączona

Życzymy spokojnych Świąt, 

Życzymy spokojnych Świąt, a w Nowym Roku radości, miłości i wolności.

Fundacja Dom Kultury
Zaszufladkowano do kategorii Uncategorized | Możliwość komentowania Życzymy spokojnych Świąt,  została wyłączona